پشتیبانی اوج اینستاگرام
سرویس تبدیل عکس به کلیپ
راهنمای خرید فالوور اینستاگرام

انتخاب سرور فالوور
50 فالوور ایرانی
100 فالوور ایرانی باکیفیت
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1250 تومان8200 تومان10000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  50+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • سرعت ارسال و تکمیل خوب
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
100 فالوور ایرانی
200 فالوور ایرانی باکیفیت
100 فالوور اینستاگرام
100 فالوور اینستاگرام
100 فالوور اینستاگرام
2500 تومان16000 تومان2500 تومان2500 تومان2500 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  100+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • سرعت ارسال و تکمیل خوب
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
500 فالوور ایرانی
500 فالوور ایرانی باکیفیت
500 فالوور اینستاگرام
500 فالوور اینستاگرام
500 فالوور اینستاگرام
11000 تومان37000 تومان5000 تومان5000 تومان5000 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  200+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • سرعت ارسال و تکمیل خوب
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
1000 فالوور ایرانی
1کا فالوور ایرانی باکیفیت
250 فالوور اینستاگرام
250 فالوور اینستاگرام
250 فالوور اینستاگرام
18900 تومان70500 تومان4200 تومان4200 تومان4200 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  500+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • سرعت ارسال و تکمیل خوب
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت

کدام پلن لایک را انتخاب میکنید ؟
100 لایک ایرانی ارزان
100 لایک ایرانی B
100 لایک ایرانی VIP
50 لایک ایرانی B
50 لایک ایرانی B
1800 تومان2500 تومان 4000 تومان750 تومان750 تومان
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی اینستاگرام
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی اینستاگرام
  لایک ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت در زیر یک ساعت
  استارت در زیر یک ساعت
  استارت در زیر یک ساعت
 • +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +70 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
200 لایک ایرانی ارزان
200 لایک ایرانی B
200 لایک ایرانی VIP
200 لایک ایرانی B
200 لایک ایرانی B
2900 تومان4500 تومان7000 تومان3500 تومان3500 تومان
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
 • +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
500 لایک ایرانی ارزان
500 لایک ایرانی B
500 لایک ایرانی VIP
500 لایک ایرانی B
500 لایک ایرانی B
5800 تومان8000 تومان16200 تومان7500 تومان7500 تومان
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
 • +150 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
1000 لایک ایرانی ارزان
1کا لایک ایرانی B
1000 لایک ایرانی VIP
1000 لایک ایرانی B
1000 لایک ایرانی B
10500 تومان14500 تومان31000 تومان14300 تومان14300 تومان
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی واقعی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی واقعی ارزان
  لایک ایرانی واقعی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
 • +200 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش

نوع پلن ویو را انتخاب کنید :
1 کا ویو اینستا معمولی
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1200 تومان2100 تومان25000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
2 کا ویو اینستا معمولی
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
2500 تومان5000 تومان40000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
5 کا ویو اینستا معمولی
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
5000 تومان10500 تومان80000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
10 کا ویو اینستا معمولی
10کا ویو پریمیوم تایم پلاس
200کا ویو معمولی
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
10000 تومان25000 تومان155000تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  هر ساعت 1کا
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  تکمیل در 10 ساعت
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  ویو با ارسال طبیعی
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

1000 بازدید پروفایل
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
7000 تومان10500 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید Profile Visites
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 4 تا 8 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • ماندگاری نهایت یک هفته
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1000 بازدید استوری
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
3000 تومان2100 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید استوری اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 10 دقیقه تا 2 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • قابل سفارش تا 30کا
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
5000 بازدید استوری
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
10000 تومان5000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید استوری اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 10 دقیقه تا 2 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • قابل سفارش تا 30کا
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
10 کامنت ایرانی اینستا
10کا ویو پریمیوم اینستاگرام
200کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
5600 تومان20000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • کامنت ایرانی اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ایرانی و واقعی
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • سرعت ارسال مناسب
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • سقف سفارش 1000 عدد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

1کا ممبر ادد اجباری تلگرام
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
13000 تومان2100 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ممبر تلگرام ادد اجباری هیدن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ریزش نامشخص
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • حاوی ممبرهای واقعی و باکیفیت
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • برای کانال عمومی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
2کا ممبر ادد اجباری تلگرام
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
25000 تومان5000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ممبر تلگرام ادد اجباری
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ریزش نامشخص
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • حاوی ممبر واقعی و باکیفیت
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • برای کانال عمومی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1کا بازدید پست تلگرام
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
800 تومان10500 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • 1000 سین پست تلگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای کانال عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بازدید فیک و واقعی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1کا بازدید 5 پست اخر
10کا ویو پریمیوم اینستاگرام
200کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
3000 تومان20000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • 1000 بازدید از 5 پست آخر
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای کانال عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بازدید فیک و واقعی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

خرید فالوور اینستاگرام – ارزانترین مرجع خرید فالوور و لایک ایرانی

2- از آنجایی که در حال هزینه کردن هستید حتما توصیه های امنیتی اینستاگرام را از جمله وریفای کردن شماره تلفن و ایمیلتان در قسمت Setting پروفایل و two step authentication را فعال کنید ( مقاله بالا بردن امنیت پیج اینستاگرام و جلوگیری از هک را مطالعه نمایید )

افزایش ویو اینستاگرام | خرید ویو اینستاگرام ارزان | خرید View Instagram | خرید بازدید اینستاگرام

پیج اینستاگرام اوج گرافیک را دنبال کنید تا از آخرین اخبار و تخفیف های ویژه مطلع شوید

خرید لایک اینستاگرام | خرید لایک ایرانی | خرید لایک ارزان

 

پشتیبانی از طریق واتس آپ یا تماس

09029138990 شماره تماس اوج اینستاگرام

پشتیبانی از طریق تلگرام

@Owjinstagram آیدی تلگرام اوج اینستاگرام

خرید فالوور اینستاگرام
خرید فالوور اینستاگرام

از قدیم گفتن مردم عقلشان به چشمشان است ، مسلما این عدالت نیست ولی حتی اگر شما مفیدترین و جذابترین پیج اینستاگرام را داشته باشید و تعداد فالوورهایتان 100 عدد باشد ناخوادگاه کسی تمایلی به فالوو کردن یا خرید از فروشگاه مجازی شما نشان نمی دهد این یک واقعیت تلخ اما اثبات شده است.

به پیج سلبریتی ها دقت کنید ،سلنا گومز نفر اول اینستاگرام 143 میلیون فالوور دارد اما با بررسی پست هایش متوجه خواهید شد که در بهترین حالت پست های او 7 میلیون لایک میخورند یعنی چیزی کمتر 8% !!! پس این 130 میلیون دیگر کجا هستند و چرا هیچوقت خبری از آنها نیست ؟!

پیج سلبریتی های خودمان را بررسی کنید از مهناز افشار گرفته تا بهرام رادان و بهنوش بختیاری و طباطبایی و دیجی کالا و … با یک بررسی سطحی متوجه اختلاف فاحش بین تعداد فالوورها و تعداد لایک ها و کامنت های این صفحات خواهید شد.

با اینکه بسیاری از فیک بودن این اعداد و ارقام میلیونی خبر دارند اما بهرحال ناخوادگاه به چشم یک برتری و شهرت به آنها نگاه میشود و هر کسی پس از ساختن اکانت اولین کاری که میکند فالو کردن این صفحات و کامنت گذاشتن زیر آنها برای آنکه اکانت خودش دیده شود است .

اگرچه خرید فالوور اینستاگرام ایده آل ترین راه نیست اما با خرید فالوور اینستاگرام می توان به اعتباربخشی و محبوبیت پیج اینستاگرام بسیار سرعت بخشید و از آن برای جذب فالوور واقعی در مراحل بعد استفاده نمود که برای همین توصیه میکنیم از سرویس های افزایش فالوور اوج اینستاگرام استفاده بفرمایید.

افزایش فالوور واقعی اینستاگرامچطور در اینستاگرام محبوب و دیده شویم ؟

اگر فکر میکنید با چندهزار فالوور و لایک و ویو خریدن به یکباره دراینستاگرم معروف میشوید و با گذاشتن هر پستی در صفحه اول اینستاگرام دیدهمیشوید سخت در اشتباهید. پروسه محبوبیت و به شهرت رسیدن یک پیج نیازمندتلاش و فعالیت زیادی است که ما در اینجا برخی از آنها را با شما به اشتراک می گذرایم

– با فالوورهای خود ارتباط برقرار کنید

سعی کنید روزانه و یا حداقل هر دو سه روز یکبار پست بزارید ، اگر پست مفیدیا جذابی ندارید از استوری استفاده کنید و با فالوورها در ارتباط باشید ،برای مثال می توانید در استوری نظرسنجی کنید یا سوالات را پاسخ دهید و یابه دیگران امکان دهید به استوری شما امتیاز و رای دهند | در کپشن پست ها ازدوستانتان بخواهید در مورد آن نظر دهند و حتما جواب کامنت ها رو تک تک وبا حوصله بدهید.

– از هشتگ استفاده کنید

با گذاشتن # قبل از کلمات مرتبط با پست خود شانس دیده شدن بیشتر توسط سایر کاربران اینستاگرام را افزایش دهیدبرای مثال اگر ارایشگر هستین یا لوازم آرایشی میفروشین از هشتک هایی مثل: #آرایش #آرایشگر  #کاشت_ناخن #لوازم_ارایش  #لوازم_آرایشی_ارزان  #میکاپو … استفاده کنید

– در اوقات بیکاری زیر پست های صفحه Explorer اینستاگرام یا پیج های سلبریتی ها کامنت و لایک بزارید

این دقیقا همان کاریست که ربات هایاینستاگرامی که با قیمت های ماهیانه و گزاف میخرید آن هم با ریسک دادن یوزرو پسورد پیجتان به آنها انجام میدهندحتی میتوانید خودتان فالوورها را بر اساس شهر و منطقه مورد نظرتان جمع کنید ، کافیست در قسمت جستجوی اینستاگرام شهر مورد نظر را تایپ کنید مثلاEsfahan ، با تایپ این کلمه لیستی از پیج های حاوی این کلمه لود خواهد شد.
کافیست به آن پیج ها رفته و زیر پست هایشان کامنت بزارین یا دیگر افرادی روکه انجا کامنت گذاشتن رو منشن کرده و دعوت کنید از پیج شما هم دیدن کنن همینطور با جستجو در People و tags می توانید افراد و پست هایی که بااصفهان تگ شده اند را پیدا کرده و تعداد بسیاری از کاربران اینستاگرام ازشهر مورد نظر را یافته و کامنت آن ها را لایک یا مستقیم منشن و دعوت کنید

– در ساعات مناسب پست بگذارید

البته در هر ساعتی از روز کاربرانی هستند که مشغول کار با گوشی واینستاگرام هستند اما مسلما گذاشتن پست در ساعات فراغت مردم مثلا بین 13 تا15 ظهر و 20 تا 22 شب شانس بیشتر دیده شما را بالاتر میبرد.

– به پیج اینستاگرام خود از دید یک غریبه نگاه کنید و با خود بگویید چرا باید این پیج رو فالو کنم ؟

این بسیار مهم است که پیج شما در هر زمینه ای که فعالیت میکند برایمخاطبان جذاب باشد تا آن را فالو و دنبال کنند ؛ برای مثال در یک پیجفروشگاهی طراحی عکس پروفایل و عکس محصولات و قیمت آنها بسیار در جذب مخاطب مفید است.

برای یک پیج شخصی گذاشتن عکس و دلنوشته ها و متون زیبا در کنارعکس های خودتان میتواند دیگران را جذب کند , کسی که محصولات ارایشی میفروشدبا گذاشتن کلیپ هایی از آموزش میکاپ و اصلاح و رنگ مو و سلامتی میتواندمخاطب را جذب کنداز خودتان بپرسید آیا اگر پیج من مال فرد دیگری بود آن را فالو یا لایک میکردم ؟ اگر آری چرا و اگر نه دلیل آن چیست ؟

 

ربات افزایش فالوور اینستاگرامربات اینستاگرام ، مزایا و معایب

اینروزها بازار ربات های نرم افزاری و پنل سایتی داغ شده است که رقم های متوسط و بالایی را با این عنوان که شما فالوورهای واقعی و حتی بر اساس شهر و استان دریافت خواهید کرد طلب میکنند.

از آنجایی که هیچ چیز بصورت مطلق کلاهبرداری یا واقعی نیست از ابراز نظر یک جانبه در مورد این سایت ها خودداری میکنیم اما ذکر چند نکته خالی از لطف نیست

1-امنیت :

در تمام ربات های اینستاگرامی از نینجاگرام خارجی گرفته تا سایت های ایرانی و پنلی شما میبایست با اکانت و یوزر و پسورد خود لوگین نمایید اگر چه تمام سایت ها ادعا میکنند اطلاعات وارد شده صرفا توسط صفحه اصلی اینستاگرام دریافت و برای ورود استفاده میشود اما یک برنامه نویس تازه کار هم میتواند با یک خط کد آنها را در دیتابیس خود ذخیره کند !

فرض کنید بعد از سه ماه به یکباره سایتش رو تعطیل کنه و اکانت های سیو شده بالای 50کا رو تغییر رمز داده و برای خودش برداره و رمزش رو عوض کرده و پیج ها رو به قیمت های گزاف به فروش بزاره

با سرچ گزینه فروش پیج اینستاگرام به انبوهی از پیج فروشان برخواهید خورد !

2- روش جذب فالوور در ربات ها

پایه و اساس تمام ربات های اینستاگرامی همانطور که از نامشان پیداست یک چیز است انجام خودکار عملیات هایی که شما برای ان وقت ندارید

در حقیقت این ربات ها توسط اسکریپت هایی اقدام به لایک و گذاشتن کامنت و فالوو کردن دیگران میکنند تا به این وسیله دیگران هم شما را دیده و در صورت تمایل فالو یا لایک کنند.

برای مشاهده بازدهی این عمل کافیست چند روزی خودتان کارهای ربات را انجام دهید یعنی در ساعات مختلفی از روز گوشی را برداشته اقدام به لایک و کامنت و فالو کردن دیگران کنید

بی آنکه ما چیزی بگوییم خواهید فهمید که ادعاهای دریافت 10 هزار فالوور در یک هفته و ماه توسط سایت های فروشنده امکان پذیر است و انجام شدنی است یا چنین ارقامی عملا غیرممکن بوده و نتیجه ای که میبینید چیزی جز یکسری فالوور فیک که برایتان واریز شده نیست

ربات بهتر است یا خرید فالوور اینستاگرام :

با خرید فالوور اینستاگرام شما به پیج خود از نظر روانی و ظاهری اعتبار میبخشید ، بعد از اینکار شما باید بدنبال جذب فالوور واقعی ایرانی و فعال و علاقه مند به موضوع پیجتان باشید که اینجا همان عدد تعداد فالوورهای شما به جذب بیشتر و بهتر آنها کمک می کند

در این زمان شما می توانید برای پیدا نمودن فالوورهای فعال از ربات استفاده کنید و یا خود با گوشی روزانه چند ساعتی را همان کاری که ربات قرار است انجام دهد یعنی لایک و کامنت گذاشتن و فالوو کردن دیگران انجام دهید ، اگر وقت و زمان اینکار را ندارید از ربات استفاده کنید اما به شدت توصیه میکنم برای جلوگیری از هک شدن اکانت خود بجای استفاده از سایت های ارائه دهنده ربات افزایش فالوور خودتان یک نسخه از ربات نینجاگرام را روی سیستم یا لب تابتان نصب کنید و استفاده کنید

نسخه کرک شده ی نینجاگرام

در بسیاری سایت ها برای دانلود در دسترس است و بدون هزینه هفتگی و ماهیانه به سایت هایی که امنیت بالایی هم ندارند می توانید خود با خیال آسوده از آن استفاده کنید ( جالب است بدانید بسیاری سایت های ارائه دهنده ربات اینستاگرام از یک Automation و نصب همین نینجاگرام روی سرورهای مجازی استفاده میکنند ! )

بهرحال استفاده از ربات هم میتواند از جنبه های بالا زیانمند بوده و هم ممکن است برای برخی پیج ها سود داشته باشد

خرید فالوور اینستاگرام | افزایش فالوور اینستاگرام | خرید فالوور ایرانی واقعی | خرید لایک واقعی ایرانی