الگوریتم اینستاگرام چگونه کار می‌کند

By |1397/5/7 17:44:007 مرداد , 1397|Categories: مقالات|Tags: |

تا پیش از سال ۲۰۱۶ و اجرای الگوریتم جدید، کاربران اینستاگرام ۷۰ درصد از پست‌ها را که شامل ۵۰ درصد از پست‌های دوستانشان می‌شد، از دست می‌دادند.