قوانین

کانال تلگرام شما برای افزایش ممبر تلگرام یا بازدید پست تلگرام باید حتما عمومی و public باشد

ممبر ادد اجباری :

ممبر ادد اجباری تلگرام ممبری است که بصورت اجباری و هیدن توسط تلگرام های غیررسمی و سایر برنامه ها به کانال شما اضافه میشود بدیهی است با توجه به محتوای کانال شما ممکن است درصد زیادی از این ممبرها بین 30 تا 70 درصد ریزش کنند پس قبل از هزینه کردن ریسک آن را بپذیرید

بازدید تلگرام :

برای بازدید پست تلگرام لینک پست مورد نظر را ارسال کنید ، برای بازدید 5 پست آخر تلگرام کافیست آیدی کانال را وارد کنید