اسکریپت افترافکت After Ease برای انیمیت اجسام
[mpc_connected_icons preset=”mpc_preset_13″ content_preset=”_mpc_preset_0″ layout=”vertical” gap=”15″ lines_number=”1″ lines_style=”dotted” lines_weight=”1″][mpc_icon_column layout=”style_5″ alignment=”right” border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” title_font_color=”#444444″ title_font_size=”14″ title_font_line_height=”2″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”right” title=”حجم فایل : 3.295 MB” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:5px;” content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”right” mpc_icon__icon=”fa fa-database” mpc_icon__icon_color=”#607d8b” mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__padding_css=”padding:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:-13px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:15px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#607d8b” mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:5px;” mpc_divider__disable=”false” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;” hover_padding_css=”padding:0px;”][/mpc_icon_column][mpc_icon_column layout=”style_5″ alignment=”right” border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” title_font_color=”#444444″ title_font_size=”14″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”right” title=”فرمت فایل : zip ” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:5px;” content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”right” mpc_icon__icon=”fa fa-file-zip-o” mpc_icon__icon_color=”#007aa3″ mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__padding_css=”padding:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:-13px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:15px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#007aa3″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:5px;” mpc_divider__disable=”false” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;” hover_padding_css=”padding:0px;”][/mpc_icon_column][mpc_icon_column layout=”style_5″ alignment=”right” border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” title_font_color=”#444444″ title_font_size=”14″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”none” title_font_align=”right” title=”دسته : Photoshop Plugins” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:5px;” content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”right” mpc_icon__icon=”fa fa-dedent” mpc_icon__icon_color=”#62a9b2″ mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:-13px;margin-right:0px;margin-left:15px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#62a9b2″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:5px;” mpc_divider__disable=”false” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;” hover_padding_css=”padding:0px;”][/mpc_icon_column][mpc_icon_column layout=”style_5″ alignment=”right” border_css=”border-radius:20px;” padding_css=”padding:0px;” margin_divider=”true” title_font_color=”#444444″ title_font_size=”14″ title_font_line_height=”1.4″ title_font_transform=”none” title_font_align=”right” title=”توضیحات” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-bottom:5px;” content_font_color=”#888888″ content_font_size=”14″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”right” mpc_icon__icon=”fa fa-question” mpc_icon__icon_color=”#64baa1″ mpc_icon__icon_size=”30″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-radius:20px;” mpc_icon__padding_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding-top:5px;padding-right:5px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-top:-13px;margin-right:0px;margin-left:15px;” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_background_color=”#64baa1″ mpc_icon__hover_border_css=”border-radius:5px;” mpc_divider__disable=”false” mpc_divider__width=”10″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__content_padding_divider=”true” mpc_divider__content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” mpc_divider__lines_color=”#dddddd” mpc_divider__padding_divider=”true” mpc_divider__padding_css=”padding-top:3px;padding-bottom:3px;” hover_padding_css=”padding:0px;”]راهنمای نصب

1. نرم افزار ZXPInstaller را دانلود و نصب کنید.

2. سپس نرم افزار ZXPInstaller را اجرا کرده و بر روی نرم افزار کلیک کنید و اسکریپت After Ease v1.1.3.zxp را انتخاب و OK را بزنید.

3. بعد از چند ثانیه نصب می شود و حالا در افترافکت از منوی Windows بعد Extension آن اسکریپت را اجرا کنید.[/mpc_icon_column][/mpc_connected_icons]