محدود کردن تعداد تگ ها در ویجت وردپرس یکی از ابزارک های پرکاربرد و مفید برای ویجت ها نمایش تگ ها استفاده شده در sidebar وردپرس است اما گاهی تعداد بالای آن زیبا و حرفه ای به نظر نمیرسد.

برای حل این مشکل کافیست فایل Function.php موجود در پوشه قالب وردپرس خود را باز کرده و کد زیر را به انتهای آن اضافه کنید

//Register tag cloud filter callback
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');

//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){

 //Check if taxonomy option inside widget is set to tags
 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
  $args['number'] = 10; //Limit number of tags
 }

 return $args;
}

شما می توانید با تغییر عدد 10 هر تعدادی از تگ ها را که قصد دارین به ان محدود شوند وارد کنید .

Source