خرید فالوور اینستاگرام – ارزانترین مرجع خرید فالوور و لایک ایرانی

در صورت هرگونه مشکل به شماره 09029138990 در تلگرام یا واتس اپ پیام دهید
افزایش قیمت سرویس لایک ارزان بدلیل محدودیت جدید اینستاست به محض رفع آن قیمت ها به قبل برخواهد گشت.
سرویس فالوور متوسط اضافه شد و در فرم پرداخت قسمت لیست انتخاب پلن ها قابل انتخاب است.
فالوور و لایک تعداد 2000 ، 3000 و بالاتردر قسمت انتخاب پلن فرم پرداخت قابل انتخاب است.
در هر 24 ساعت برای هر آیدی فقط یکبار سفارش فالوور ثبت کنید و ایدی شما حتما عمومی باشد.

انتخاب سرور فالوور
50 فالوور ایرانی
100 فالوور ایرانی باکیفیت
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1350 تومان8200 تومان10000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  50+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • شروع : 5دقیقه تا 3ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
 • بین هر سفارش 1 ساعت تاخیر بدین
100 فالوور ایرانی
200 فالوور ایرانی باکیفیت
100 فالوور اینستاگرام
100 فالوور اینستاگرام
100 فالوور اینستاگرام
2600 تومان16000 تومان2500 تومان2500 تومان2500 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  100+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • شروع : 5دقیقه تا 3ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
 • بین هر سفارش 1 ساعت تاخیر بدین
500 فالوور ایرانی
500 فالوور ایرانی باکیفیت
500 فالوور اینستاگرام
500 فالوور اینستاگرام
500 فالوور اینستاگرام
11500 تومان37500 تومان5000 تومان5000 تومان5000 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  200+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • شروع : 5دقیقه تا 3ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
 • هر 24 ساعت نهایت دو بار سفارش دهید با حداقل 8 ساعت فاصله زمانی
1000 فالوور ایرانی
1کا فالوور ایرانی باکیفیت
250 فالوور اینستاگرام
250 فالوور اینستاگرام
250 فالوور اینستاگرام
20000 تومان71500 تومان4200 تومان4200 تومان4200 تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • برای پروفایل عمومی
  500+ فالوور هدیه
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • عدم تضمین و جبران ریزش
  کیفیت بالا و ریزش پایین
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
 • شروع : 5دقیقه تا 3ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
  تکمیل 12 ساعت
 • هر 24 ساعت برای هر اکانت فقط یکبار سفارش دهید

کدام پلن لایک را انتخاب میکنید ؟
100 لایک ایرانی ارزان
100 لایک ایرانی B
100 لایک ایرانی VIP
50 لایک ایرانی B
50 لایک ایرانی B
2200 تومان2500 تومان 4000 تومان750 تومان750 تومان
 • +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +70 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی اینستاگرام
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی اینستاگرام
  لایک ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت در زیر یک ساعت
  استارت در زیر یک ساعت
  استارت در زیر یک ساعت
200 لایک ایرانی ارزان
200 لایک ایرانی B
200 لایک ایرانی VIP
200 لایک ایرانی B
200 لایک ایرانی B
3200 تومان4500 تومان7000 تومان3500 تومان3500 تومان
 • +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
500 لایک ایرانی ارزان
500 لایک ایرانی B
500 لایک ایرانی VIP
500 لایک ایرانی B
500 لایک ایرانی B
6300 تومان8000 تومان17000 تومان7500 تومان7500 تومان
 • +150 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی ارزان
  لایک ایرانی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
1000 لایک ایرانی ارزان
1کا لایک ایرانی B
1000 لایک ایرانی VIP
1000 لایک ایرانی B
1000 لایک ایرانی B
11500 تومان14500 تومان33000 تومان14300 تومان14300 تومان
 • +200 لایک هدیه برای جبران ریزش
  +100 لایک هدیه برای جبران ریزش
  پروفایلها باکیفیت، بدون ریزش
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
 • لایک ایرانی واقعی ارزان
  لایک ایرانی باکیفیت متوسط
  لایک ایرانی باکیفیت واقعی
  لایک ایرانی واقعی ارزان
  لایک ایرانی واقعی ارزان
 • سرعت ارسال سریع
  ارسال کند و طبیعی ( قطره ای)
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال
  استارت سریع ، سرعت نرمال

نوع پلن ویو را انتخاب کنید :
1 کا ویو اینستا معمولی
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1200 تومان2100 تومان25000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
2 کا ویو اینستا معمولی
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
2500 تومان5000 تومان40000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
5 کا ویو اینستا معمولی
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
5000 تومان10500 تومان80000 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
10 کا ویو اینستا معمولی
10کا ویو پریمیوم تایم پلاس
200کا ویو معمولی
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
10000 تومان25000 تومان155000تومان10000 تومان10000 تومان
 • ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  هر ساعت 1کا
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای ویدیو یا IGTV
  تکمیل در 10 ساعت
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بدون نیاز به پسورد
  ویو با ارسال طبیعی
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

1000 بازدید پروفایل
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
7000 تومان10500 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید Profile Visites
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 4 تا 8 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • ماندگاری نهایت یک هفته
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1000 بازدید استوری
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
3000 تومان2100 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید استوری اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 10 دقیقه تا 2 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • قابل سفارش تا 30کا
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
5000 بازدید استوری
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
10000 تومان5000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • بازدید استوری اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ارسال 10 دقیقه تا 2 ساعت
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای پروفایل عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • قابل سفارش تا 30کا
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
10 کامنت ایرانی اینستا
10کا ویو پریمیوم اینستاگرام
200کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
5600 تومان20000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • کامنت ایرانی اینستاگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ایرانی و واقعی
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • سرعت ارسال مناسب
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • سقف سفارش 1000 عدد
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

1کا ممبر ادد اجباری تلگرام
1کا ویو اکسپلورر
25کا ویو اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
17500 تومان2100 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ممبر تلگرام ادد اجباری هیدن
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ریزش نامشخص
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • حاوی ممبرهای واقعی و باکیفیت
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • برای کانال عمومی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1کا ممبر گروه تلگرام
2000 ویو پریمیوم اینستاگرام
50کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
17500 تومان5000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • ممبر گروه تلگرام ادد اجباری
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ریزش نامشخص
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • حاوی ممبر واقعی و باکیفیت
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • برای کانال عمومی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1کا بازدید پست تلگرام
5000 ویو پریمیوم اینستاگرام
100کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
800 تومان10500 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • 1000 سین پست تلگرام
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای کانال عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بازدید فیک و واقعی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش
1کا بازدید 5 پست اخر
10کا ویو پریمیوم اینستاگرام
200کا ویو اینستاگرام (معمولی)
1000 فالوور اینستاگرام
1000 فالوور اینستاگرام
3000 تومان20000 تومان2100 تومان10000 تومان10000 تومان
 • 1000 بازدید از 5 پست آخر
  ویو با ایمپرشن و Reach
  ویو اینستاگرام بدون ایمپرشن
  فالوور ایرانی اینستاگرام
  فالوور ایرانی اینستاگرام
 • سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  سرعت ارسال سریع
  برای پروفایل عمومی
  برای پروفایل عمومی
 • برای کانال عمومی
  مخصوص ویدیو Video
  برای Video یا IGTV
  استارت 1 تا 4 ساعت
  استارت 1 تا 4 ساعت
 • بازدید فیک و واقعی
  بدون نیاز به پسورد
  بدون نیاز به پسورد
  عدم تضمین و جبران ریزش
  عدم تضمین و جبران ریزش

توجه :

چون با خرید فالوور اینستاگرام در حال هزینه کردن هستید توصیه های امنیتی اینستاگرام را از جمله وریفای کردن شماره تلفن و ایمیلتان در قسمت Setting پروفایل و two step authentication را فعال کنید (مقاله بالا بردن امنیت پیج اینستاگرام و جلوگیری از هک را بخوان)


افزایش ویو اینستاگرام | خرید ویو اینستاگرام ارزان | خرید فالوور ایرانی | خرید بازدید اینستاگرام

پیج اینستاگرام اوج گرافیک را دنبال کنید تا از آخرین اخبار و تخفیف های ویژه مطلع شوید

خرید لایک اینستاگرام | خرید لایک ایرانی | خرید لایک ارزان

خرید فالوور اینستاگرام
خرید فالوور اینستاگرام

از قدیم گفتن مردم عقلشان به چشمشان است ، مسلما این عدالت نیست ولی حتی اگر شما مفیدترین و جذابترین پیج اینستاگرام را داشته باشید و تعداد فالوورهایتان 100 عدد باشد ناخوادگاه کسی تمایلی به فالوو کردن یا خرید از فروشگاه مجازی شما نشان نمی دهد این یک واقعیت تلخ اما اثبات شده است.‌‎
با خرید فالوور اینستاگرام میتوان تا حدود زیادی این مشکل را رفع کرد.

سلبریتی ها :

به پیج سلبریتی ها دقت کنید،سلنا گومز نفر اول اینستاگرام 143 میلیون فالوور دارد اما با بررسی پست هایش متوجه میشوید که در بهترین حالت پست های او 7 میلیون لایک میخورند یعنی چیزی کمتر 8% پس این 130 میلیون دیگر کجا هستند و چرا هیچوقت خبری از آنها نیست؟چون از خرید فالوور اینستاگرام استفاده کرده اند.

اگرچه خرید فالوور اینستاگرام ایده آل ترین راه نیست اما با خرید فالوور ایرانی می توان به اعتباربخشی و محبوبیت پیج اینستاگرام بسیار سرعت بخشید و از آن برای جذب فالوور واقعی در مراحل بعد استفاده نمود که برای همین توصیه میکنیم از سرویس های افزایش فالوور اوج اینستاگرام استفاده بفرمایید.

افزایش فالوور واقعی اینستاگرامچطور در اینستاگرام محبوب و دیده شویم ؟

اگر فکر میکنید با خرید فالوور اینستاگرام و لایک و ویو خریدن به یکباره دراینستاگرم معروف میشوید و با گذاشتن هر پستی در صفحه اول اینستاگرام دیدهمیشوید سخت در اشتباهید. پروسه محبوبیت و به شهرت رسیدن یک پیج نیازمند تلاش و فعالیت زیادی است و فقط خرید فالوور اینستاگرام کافی نیست :

– ارتباط با فالوورها

سعی کنید روزانه و یا حداقل هر دو سه روز یکبار پست بزارید ، اگر پست مفیدیا جذابی ندارید از استوری استفاده کنید و با فالوورها در ارتباط باشید ،برای مثال می توانید در استوری نظرسنجی کنید یا سوالات را پاسخ دهید و یابه دیگران امکان دهید به استوری شما امتیاز و رای دهند

در کپشن پست ها ازدوستانتان بخواهید در مورد آن نظر دهند و جواب کامنت ها رو تک تک بدهید.

– از هشتگ استفاده کنید

با گذاشتن # قبل از کلمات مرتبط با پست خود شانس دیده شدن بیشتر توسط سایر کاربران اینستاگرام را افزایش دهیدبرای مثال اگر ارایشگر هستین یا لوازم آرایشی میفروشین از هشتک هایی مثل: #آرایش #آرایشگر  #کاشت_ناخن #لوازم_ارایش  #لوازم_آرایشی_ارزان  #میکاپو … استفاده کنید

– در اوقات بیکاری 

زیر پست های صفحه Explorer اینستاگرام یا پیج های سلبریتی ها کامنت و لایک بزارید این دقیقا همان کاریست که ربات های اینستاگرامی که با قیمت های ماهیانه و گزاف میخرید آن هم با ریسک دادن یوزرو پسورد پیجتان به آنها انجام میدهند حتی میتوانید خودتان فالوورها را بر اساس شهر و منطقه مورد نظرتان جمع کنید .

ترفند :

کافیست در قسمت جستجوی اینستاگرام شهر مورد نظر را تایپ کنید مثلا Esfahan،با تایپ این کلمه لیستی از پیج های حاوی این کلمه لود خواهد شد.به آن پیج ها رفته و زیر پست هایشان کامنت بزارین یا دیگر افرادی روکه انجا کامنت گذاشتن رو منشن کرده و دعوت کنید از پیج شما هم دیدن کنن.

– در ساعات مناسب پست بگذارید

البته در هر ساعتی از روز کاربرانی هستند که مشغول کار با گوشی واینستاگرام هستند اما مسلما گذاشتن پست در ساعات فراغت مردم مثلا بین 13 تا15 ظهر و 20 تا 22 شب شانس بیشتر دیده شما را بالاتر میبرد.

دید از نگاه دیگران

به پیج اینستاگرام خود از دید یک غریبه نگاه کنید و با خود بگویید چرا باید این پیج رو فالو کنم ؟

این بسیار مهم است که پیج شما در هر زمینه ای که فعالیت میکند برای مخاطبان جذاب باشد تا آن را فالو و دنبال کنند؛ برای مثال در یک پیج فروشگاهی طراحی عکس پروفایل و عکس محصولات و قیمت آنها بسیار در جذب مخاطب مفید است.

برای یک پیج شخصی گذاشتن عکس و دلنوشته ها و متون زیبا در کنارعکس های خودتان میتواند دیگران را جذب کند یا برای محصولات ارایشی با گذاشتن کلیپ هایی از آموزش میکاپ و اصلاح و رنگ مو و سلامتی میتواند مخاطب را جذب کند.

– سوال ؟

از خودتان بپرسید آیا اگر پیج من مال فرد دیگری بود آن را فالو یا لایک میکردم ؟ اگر آری چرا و اگر نه دلیل آن چیست ؟

 

ربات افزایش فالوور اینستاگرامربات اینستاگرام ، مزایا و معایب

اینروزها در کنار خرید فالوور ایرانی بازار ربات های نرم افزاری و پنل سایتی داغ شده است که رقم های متوسط و بالایی را با این عنوان که شما فالوورهای واقعی و حتی بر اساس شهر و استان دریافت خواهید کرد طلب میکنند.

از آنجایی که هیچ چیز بصورت مطلق کلاهبرداری یا واقعی نیست از ابراز نظر یک جانبه در مورد این سایت ها خودداری میکنیم اما ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

1-امنیت :

در تمام ربات های اینستاگرامی از نینجاگرام خارجی گرفته تا سایت های ایرانی و پنلی شما میبایست با اکانت و یوزر و پسورد خود لوگین نمایید.
اگر چه تمام سایت ها ادعا میکنند اطلاعات وارد شده صرفا توسط صفحه اصلی اینستاگرام دریافت و برای ورود استفاده میشود اما یک برنامه نویس تازه کار هم میتواند با یک خط کد آنها را در دیتابیس خود ذخیره کند !

2- روش جذب فالوور ایرانی در ربات ها

اساس تمام ربات های اینستاگرامی همانطور که از نامشان پیداست یک چیز است انجام خودکار عملیات هایی که شما برای ان وقت ندارید،در حقیقت این ربات ها توسط اسکریپت هایی اقدام به لایک و گذاشتن کامنت و فالوو کردن دیگران میکنند تا به این وسیله دیگران هم شما را دیده و در صورت تمایل فالو یا لایک کنند.

بازدهی

برای مشاهده بازدهی این عمل کافیست چند روزی خودتان کارهای ربات را انجام دهید یعنی در ساعات مختلفی از روز گوشی را برداشته اقدام به لایک و کامنت و فالو کردن دیگران کنید

ربات یا خرید فالوور اینستاگرام :

با خرید فالوور ایرانی شما به پیج خود از نظر روانی و ظاهری اعتبار میبخشید ، بعد از خرید فالوور اینستاگرام شما باید بدنبال جذب فالوور واقعی ایرانی و علاقمند به موضوع پیجتان باشید که اینجا همان عدد تعداد فالوورهای شما به جذب  بهتر آنها کمک می کند.

در این زمان شما می توانید برای پیدا نمودن فالوورهای فعال از ربات استفاده کنید و یا خود با گوشی روزانه چند ساعتی را همان کاری که ربات قرار است انجام دهد یعنی لایک و کامنت گذاشتن و فالوو کردن دیگران انجام دهید.

 • کمبود زمان

اگر وقت و زمان اینکار را ندارید از ربات استفاده کنید اما به شدت توصیه میکنم برای جلوگیری از هک شدن اکانت خود بجای استفاده از سایت های ارائه دهنده ربات افزایش فالوور خودتان یک نسخه از ربات نینجاگرام را روی سیستم یا لب تابتان نصب کنید و استفاده کنید.

نسخه کرک شده ی نینجاگرام

در بسیاری سایت ها برای دانلود در دسترس است و بدون هزینه هفتگی و ماهیانه به سایت هایی که امنیت بالایی هم ندارند می توانید خود با خیال آسوده از آن استفاده کنید (جالب است بدانید بسیاری سایت های ارائه دهنده ربات اینستاگرام از یک Automation و نصب همین نینجاگرام روی سرورهای مجازی استفاده میکنند)

بهرحال استفاده از ربات هم میتواند از جنبه های بالا زیانمند بوده و هم ممکن است برای برخی پیج ها سود داشته باشد

خرید فالوور ایرانی | افزایش فالوور اینستاگرام | خرید فالوور ایرانی واقعی | خرید لایک واقعی ایرانی

جلوگیری از هک اینستاگرامآموزش استفاده از ربات اینستاگرام  | افزایش فروش در اینستاگرام | جلوگیری از سرقت اطلاعات بانکی