ویو اینستاگرام ارزان

دلیل گران شدن یا تاخیر سرویس های اینستاگرامی

چرا ویو اینستاگرام باز گران یا با تاخیر زیاد شد ؟